Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Luty 2011


Pozycja książkowa: Barbara Stenka Akcja Chłopaki

Lutowe zajęcia miały zupełnie odmienny charakter od poprzednich. Tematykę wojenną zastąpiono współczesną problematyką młodzieży i w tym celu omówiona została książka Barbary Stenki Akcja Chłopaki. Uczestniczki samodzielnie wyznaczyły obszar podejmowanych zagadnień. Odtworzyły przebieg fabuły utworu, która stała się pretekstem do dalszych rozważań. Na podstawie losów głównej bohaterki Romy, poruszono problematykę związaną z częstymi problemami dotyczącymi wzajemnego porozumienia w rodzinie. Nie poprzestano wyłącznie na utożsamianiu się z pokrzywdzoną, nastoletnią bohaterką, ale również zwrócono uwagę na ogólne przyczyny powstawania typowych konfliktów pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Taka tematyka posłużyła rozważaniom na temat zaufania, miłości, wzajemnego zainteresowania, a także akceptacji. Skutki spaceru, podczas którego bohaterka poznaje niepełnosprawnego umysłowo chłopca, stają się punktem wyjścia dla rozważań czytelnika. Dziewczyny prawidłowo zdefiniowały pojęcia wykluczenia i stygmatyzowania, które stały się dalszym ogniwem refleksji. Trudne słowa znalazły realne odniesienie w obserwacji najbliższego otoczenia. Ciekawym punktem spotkania stało się powiązanie lekturowych spostrzeżeń z osobistymi doświadczeniami klubowiczek. Dziewczyny podzieliły się własnymi opiniami na temat wykluczenia i prześladowania ludzi w różnych środowiskach. Tutaj cenne uwagi dotyczyły głównie środowiska uczniowskiego i szkolnego, aktualnie najbardziej znanego uczestniczkom DKK. Młodzieńcza miłość zarysowana na kartach powieści nie była głównym przedmiotem zainteresowania dziewczyn. Większy nacisk położono na problemy związane z normalnym funkcjonowaniem w świecie, ludzi obarczonych takimi czynnikami jak: choroba fizyczna i psychiczna, pochodzenie, ubóstwo, różnego typu dysfunkcje, czy problemy rodzinne. Prosta w odbiorze książka Barbary Stenki okazała się bodźcem do przeprowadzenia głębokiej analizy na temat mentalności człowieka współczesnego. Poruszono również tematy nie związane bezpośrednio z utworem, takie jak dyskryminacja rasowa, jednakże oscylujące wokół podejmowanych zagadnień. Zajęcia zostały zakończone puentą jednej z uczestniczek spotkania, na temat potrzeby oparcia w drugim człowieku.