Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

„Sięgajmy gwiazd” - II Konkurs astronomiczny

Data publikacji:
Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie zapraszają do udziału w II Konkursie Astronomicznym

Konkurs obejmuje tematykę astronomiczną i zostanie przeprowadzony dla trzech grup wiekowych dla uczniów ZSP w Rozdrażewie i ZSP w Nowej Wsi:

  1. klasy I-III
  2. klasy IV-VI
  3. klasy I-III gimnazjalne

Należy napisać konspekt jednego z pięciu poniższych tematów:

  1. Wielcy astronomowie
  2. Układ Słoneczny
  3. Planety
  4. Drobne ciała Układu Słonecznego
  5. Świat galaktyk

Praca nie powinna mieć więcej niż 10 stron formatu A-4. Można dołączyć rysunki, fotografie, modele, prezentacje itp. Konieczne jest również dołączenie krótkiego opisu swoich własnych przeprowadzonych obserwacji astronomicznych w ostatnim roku.
Termin nadsyłania prac na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie do 10 września 2012 r.
Zakwalifikowane prace konkursowe zostaną przedstawiane przez uczestników konkursu wobec jury konkursu, w dniach:
3 października w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi
4 października w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia jest dostępny
na stronie RO PTMA i Biblioteki
www.astronomia.rozdrazew.pl
www.biblioteka.rozdrazew.pl