Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Debata "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej"

Data publikacji:
Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej? 
Odpowiedzi na to pytanie udzielili uczestnicy debaty, która 20.05 2016 r. odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie, a także w ponad 50 innych miejscowościach w całej Polsce.

Debata jest częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. – Rozwój Polski lokalnej wymaga przede wszystkim dobrego pomysłu. Wizji, która pozwoli zmobilizować mieszkańców i celu, który wspólnymi siłami można osiągnąć. Mechanizmy rozwojowe powinny opierać się na wiedzy eksperckiej, ale nie wolno zapominać o zaangażowaniu i doświadczeniu lokalnych liderów – mówi Piotr Zbieranek, koordynator projektu. 

Do udziału w projekcie została zaproszona m.in. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie – Organizatorzy na miejsce debat wybrali biblioteki, ponieważ są nie tylko lokalnym centrum dostępu do informacji i wiedzy, ale także przestrzenią spotkań – tak potrzebnych zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – mówi Alicja Banaszek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. Debata w Rozdrażewie odbyła się 20.05.2016 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, reprezentanci lokalnych instytucji i organizacji oraz aktywna młodzież. W spotkaniu udział wzięli między innymi: wójt Mariusz Dymarski, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Wojciech Szuniewicz, radna powiatowa Renata Zych-Kordus, radny gminny Dawid Bała, dyrektor ZSP Pan Krzysztof Broda, dyrektor ZSP Pani Grażyna Stachowiak.

Spotkanie miało formę warsztatu (dlatego liczba miejsc była ograniczona), podczas którego starano się określić, co motywuje do zaangażowania się w rozwój społeczności oraz co ułatwia zaangażowanie w ten rozwój. Stworzono listę trzech „motywatorów” i trzech „ułatwiaczy”. W bibliotece w Rozdrażewie wśród „motywatorów” wymieniono: 1.) imperatyw kategoryczny aktywności (społeczne ADHD) ; 2.) cel, rezultat, efekt końcowy, chęć pokonywania zmian, niezgoda ; 3.) radość z działania. Natomiast na liście „uławiaczy” znalazły się: 1.) partnerstwo, współpraca ; 2.) kreatywność, wena ; 3.) pieniądze i wiedza skąd je pozyskiwać. Debatę prowadził Jacek Gralczyk znakomity trener z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. 

Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2016 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. Ogólnopolscy partnerzy medialni: dzienniki i tygodniki Grupy Polska Press , TVP Kultura, ngo.pl, Życie Krotoszyna.

Projekt jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego. Kongresy Obywatelskie od 10 lat są miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Więcej o projekcie: www.kongresobywatelski.pl, zakładka: Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej.