Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Uroczystość z okazji 70. rocznicy powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie

Data publikacji:

Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie

 

         Na Jubileusz 70. rocznicy działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozdrażewie, spośród wielu zaproszonych gości przybyli: Wójt Mariusz Dymarski ; przewodniczący Rady Gminy Artur Jakubek ; z-ca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Iwona Smarsz ;  naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Przemysław Wójcik ; dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zduny Mirosława Szymczak, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie Aldona Kordus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach Elżbieta Pawlik oraz Elżbieta Rychlik dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. ; instruktor powiatowy Alina Kajewska ; dyrektorzy szkół i przedszkoli: Grażyna Stachowiak, Krzysztof Broda, Danuta Bała i Barbara Banaszek ; radni gminy i powiatu: Jolanta Adamiak, Renata Zych-Kordus i Henryk Jankowski ; przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń tj.: Stowarzyszenia Inspiracje, Stowarzyszenia OdNowa, Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, Koła Gospodyń Wiejskich z Rozdrażewa i Rozdrażewka, Klubu Seniora, Kółka Rolniczego, Zespół „Aktywni” i Zespół „Kalina” ; sołtysi: Roman Poczta, Tadeusz Pachciarz i Remigiusz Biliński ; rodzina Franciszka Tyrakowskiego - pierwszego bibliotekarza ; pracownicy, przyjaciele i czytelnicy.

Program uroczystości był bardzo bogaty. Na początek dyrektor Alicja Banaszek przedstawiła historię rozdrażewskich bibliotek. Następnie podziękowała instytucjom, organizacjom, pracownikom i przyjaciołom Biblioteki wręczając podziękowania i statuetki, po czym goście odwdzięczyli się pięknymi gratulacjami i życzeniami. Niewątpliwą atrakcją wieczoru był występ duetu Malwina Paszek&Tomek Grdeń, czyli Ludożercy z innej wsi. Na zakończenie wszyscy obecni udali się na smaczny poczęstunek, gdzie głównym punktem był imponujący, jubileuszowy tort.
fot. Magdalena Banaszek

 

Historia Biblioteki.

 

         Gminną Bibliotekę w Rozdrażewie utworzono na mocy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi oraz uchwały Gminnej Rady Narodowej w Rozdrażewie z dnia 11 lipca 1947 roku.

         Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie rozpoczynając swą działalność posiadała 149 książek. Pierwszym kierownikiem biblioteki została Maria Staśkiewicz. W ciągu następnych lat biblioteką kierowali: Maria Bączkowska-Polna, Kazimierz Stawowy, Łucja Gostek, Władysława Gęstwa (obecnie Jakubek), Maria Mielcarek (Patalas), Teresa Król (Gęstwa). W okresie tym księgozbiór systematycznie powiększał się, a wraz z jego wzrostem zwiększała się liczba czytelników:

         W 1950 działało 9 punktów bibliotecznych, a w 1952 we wszystkich 13 wsiach sołeckich.

         W 1974 roku powstała Filia Biblioteczna w Nowej Wsi.

         W roku 1981 księgozbiór Biblioteki liczył już 9788 wol. W latach następnych książek przybywało i dotychczasowe pomieszczenie stawało się zbyt małe. 

W związku z tym, w 1987 r. Bibliotekę przeniesiono z budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej do pomieszczeń po byłej kawiarni. Dzięki przeprowadzce lokal Biblioteki zwiększył się o 30 m².  W tym samym roku zwiększono zatrudnienie i od tej pory w Bibliotece głównej pracuje dwóch  bibliotekarzy. 

         W roku 1986 nastąpiła likwidacja 11 punktów bibliotecznych, a w roku 2006 zlikwidowano ostatnie 2.

Po likwidacji punktów nastąpił spadek liczby czytelników i wypożyczeń.

         W 1994 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie powstała wypożyczalnia kaset video.

         Od 2006 roku rozpoczęto komputeryzację Biblioteki. Obecnie Biblioteka posiada 10 komputerów z dostępem do Internetu, w tym 6 do użytku czytelników.

         Biblioteka w ciągu swej siedemdziesięcioletniej działalności kilkukrotnie zmieniała nazwę:

1947 r. – Biblioteka Gminna w Rozdrażewie,

od 1948 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie,

od 1955 r. – Gromadzka Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie,

od 1973 r. – Biblioteka Publiczna Gminy Rozdrażew,

od 2001 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie

         W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach projektu wzbogaciła się o komputer, urządzenie wielofunkcyjne, dwa aparaty fotograficzne, teleskop Newton oraz pakiet oprogramowania do wszystkich komputerów. Ponad to, pracownicy merytoryczni Biblioteki wzięli udział w licznych szkoleniach i warsztatach.

         Od 2009 roku w Bibliotece oprócz udostępniania zbiorów zaczęto kłaść duży nacisk na animację kulturalną.

W latach 2009 – 2017 w Bibliotece odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konkursów wiedzy i fotograficznych, spotkań autorskich itp.

         Do różnorodnej działalności przyczyniło się zawiązanie w 2011 r. Partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego w Gminie Rozdrażew, które zintensyfikowało współpracę pomiędzy Biblioteką a Instytucjami, Stowarzyszeniami oraz lokalnymi liderami.

         Najważniejsze zrealizowane projekty:

 • Ø Kosmiczna Przygoda
 • Ø Magia Obiektywu
 • Ø Doświadczalnia
 • Ø Wielkopolska: Rewolucje
 • Ø Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

         Cykliczne imprezy:

 • Ø Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej
 • Ø Pikniki Astronomiczne
 • Ø Festiwal: Akademia Gitary
 • Ø Tydzień Bibliotek
 • Ø Klub Podróżnika „Piąta strona świata”

         Wydarzenia i in.:

 • Ø Spotkania autorskie
 • Ø Koncerty
 • Ø Dyskusyjny Klub Książki
 • Ø Szkolenia
 • Ø Warsztaty