Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Informacja dla Czytelników

Data publikacji:

Informacja dla czytelników 

Drodzy czytelnicy!
Informujemy, iż z powodu awarii systemu SOWA otrzymaliśmy zawiadomienie o incydencie naruszenia danych osobowych (ich zniszczeniu) od naszego partnera - firmy Sokrates Software.

Zgodnie z definicją art. 4 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Biblioteka korzystała z usług poznańskiej firmy Sokrates Software, która przechowywała dane czytelników - imiona i nazwiska, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów.

10 marca około godz. 2:00 w serwerowni operatora OVH w Strasburgu, wybuchł pożar który zniszczył serwery wynajmowane m.in. przez Sokrates Software na których przechowywane były dane czytelników. Naruszenie nie powstało z winy Administratora Danych jakim jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, w tym z zaniedbania w zakresie zastosowania środków organizacyjnych, technicznych czy informatycznych.

Informujemy, że kopia bezpieczeństwa Państwa danych, powierzonych Sokrates Software, jest tworzona na serwerach operatora OVH w innej lokalizacji. Według obecnie posiadanych informacji, żadne dane nie uległy ujawnieniu. W wyniku pożaru Sokrates Software stracił jedynie informacje wprowadzone w dniu 9 marca do systemu SOWA.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pisemny z naszym Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63 - 708 Rozdrażew, lub email: iod.gbp@rozdrazew.pl

Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, jest to bezprecedensowy przypadek takiej awarii centrum danych w historii usług sieciowych. Cierpią z tego powodu tysiące firm, które w w/w feralnej lokalizacji w Strasburgu miały swoje serwery, ich klienci, a także Państwo.

Jeżeli otrzymamy nowe informacje, niezwłocznie o tym poinformujemy. Ponadto dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem i prosimy Państwa o wyrozumiałość. 

Alicja Banaszek 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rozdrażewie