Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Rezydencja w Rozdrażewie - perspektywy badań

Data publikacji:
W sobotnie popołudnie, 11 września, Rozdrażewianie ponownie mieli okazję posłuchać wybitnych naukowców. Tym razem temat spotkania naukowego i wygłoszonych prelekcji skupiał się na rezydencji Rozdrażewskich w Rozdrażewie i Nowym Mieście nad Wartą. Rezydencja w Rozdrażewie w ubiegłym roku została poddana nieinwazyjnym badaniom georadarowym przez zespół naukowców pod przewodnictwem mgra Maksyma Mackiewicza. Badanie zostało zlecone przez Wójta Gminy Rozdrażew Pana Mariusza Dymarskiego. Z kolei rezydencja Rozdrażewskich w Nowym Mieście nad Wartą została przebadana w sposób inwazyjny w latach 1992-1994. Badania archeologiczne w Nowym Mieście nad Wartą prowadził prof. dr hab. Ryszard Grygiel. Bardzo szybko, bo już w 1996 roku, ukazała się publikacja pt. Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli w której prof. R. Grygiel opisał wyniki badań archeologicznych. Uzupełnieniem do nich była część historyczna dotycząca Rozdrażewskich, właścicieli rezydencji, autorstwa prof. dra hab. Tomasza Jurka. Podczas spotkania naukowego w Rozdrażewie starły się dwie koncepcje badań archeologicznych, nieinwazyjnych, których zwolennikiem był Pan mgr M. Mackiewicz oraz inwazyjnych poprzedzonych nieinwazyjnymi, których zwolennikiem był Pan prof. R. Grygiel. Ciekawość i głód wiedzy na temat lokalnej historii jest u Rozdrażewian bardzo duży, tym bardziej, że gmina nie ma zbyt wielu publikacji o lokalnej historii, dlatego przeważająca część Uczestników spotkania zapragnęła rozwiązania historycznej zagadki poprzez badania inwazyjne. Pragnienie to zostało spotęgowane wystąpieniem Pana prof. T. Jurka, który przybliżył dzieje Doliwów, żyjących na naszych ziemiach w XIII – XV, w Rozdrażewie, Bożacinie, Lutogniewie i Benicach.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie oraz Wójta Gminy Rozdrażew. Uczestników spotkania oraz znamienitych gości powitał Wójt Pan Mariusz Dymarski. Spotkanie prowadziła dyrektor rozdrażewskiej książnicy Alicja Banaszek.