Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Styczeń 2011


Pozycja książkowa: Joanna Rudniańska Kotka Brygidy

Styczniowe zajęcia zorganizowano z udziałem nowego opiekuna DKK. W spotkaniu udział wzięły dotychczasowe członkinie. Głównym celem spotkania było poszerzenie świadomości młodzieży na temat drugiej wojny światowej. W kontekście omawianego utworu poruszony został istotny aspekt tematyki Holocaustu, losu Żydów po wojnie, problemu wykluczenia ze społeczeństwa, a także świadomości dziecka w obliczu trudnych przemian życiowych i historycznych. Uczestniczki parokrotnie zwróciły uwagę na celowy zabieg autorki, którym jest opisywanie okupacji niemieckiej z perspektywy dziecka. Ciekawym uzupełnieniem tych rozważań okazała się analiza tytułu, w nawiązaniu do losów głównej bohaterki Helenki. Tytułowa kotka Brygidy została potraktowana jako klamra kompozycyjna, wyznaczająca trudne koleje losu rodzin żydowskich w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu. Dziewczyny wzrokiem bohaterki prześledziły ówczesną Warszawę, zwróciły szczególną uwagę na podziały społeczeństwa i los ludzi odgrodzonych granicą getta. Porównano wzrok dziecka ze sposobem rejestrowania wydarzeń przez człowieka dorosłego. Słusznie zauważono, że analizowanie nowych wrażeń przez dziecko pozbawione jest relacji opiniujących na rzecz zapamiętywania najdrobniejszych szczegółów, tak jak chociażby wizyta przyjaciółki matki, eleganckiej Żydówki w pięknym, białym futrze. Fabuła książki stała się pretekstem do głębszych rozważań. Przywołano liczne konteksty literackie i filmowe, podejmujące tematykę Holocaustu i losu ludzi w trakcie okupacji. Książka Joanny Rudniańskiej wywołała duże zainteresowanie wśród uczestniczek spotkania. Jednogłośnie stwierdzono, że jest godna polecenia, bez względu na przedział wiekowy. Książkę uznano na tyle istotną i napisaną w ciekawy sposób, że z zainteresowaniem przeczyta ją nastolatek, jak i osoba dorosła. Uwadze nie umknęła także krótka nota biograficzna o autorce, załączona przez wydawcę książki. Dziewczyny z dużym entuzjazmem zareagowały na informację dotyczącą wykształcenia matematycznego autorki. Krótkie, godzinne spotkanie zostało w pełni wykorzystane na omówienie trudnej tematyki wojennej. Dziewczyny, pomimo niskiej frekwencji, chętnie dzieliły się spostrzeżeniami i refleksjami zrodzonymi po przeczytaniu lektury.