Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Aktywna biblioteka

W 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie zgłosiła dwa projekty Kosmiczna Przygoda i Magia Obiektywu do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Komisja konkursowa pozytywnie ocenia oba wnioski, dzięki czemu biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektów.

Głównym celem projektu Kosmiczna Przygoda było utworzenie kółka astronomicznego. Za otrzymaną dotację zakupiono Teleskop „Newton 250/1200”. Regularnie raz w miesiącu przez pół roku dzieci, młodzież i dorośli miłośnicy astronomii przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzili obserwacje astronomiczne oraz pogłębiali wiedzę teoretyczną z dziedziny astronomii.

W kwietniu dorośli uczestnicy kółka postanowili założyć Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W czerwcu przybył do Rozdrażewa Prezes Zarządu Głównego PTMA dr Henryk Brancewicz, który podczas Dni Rozdrażewa uroczyście ogłosił powstanie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA oraz złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom w Konkursie Wiedzy Astronomicznej. W ramach projektu uczestnicy Konkursu Wiedzy Astronomicznej, uczestnicy zajęć Kółka Astronomicznego "Kasjopeja" oraz członkowie RO PTMA uczestniczyli w wycieczce do Antonina oraz Odolanowa, gdzie obejrzeli wystawę fotografii astronomicznej oraz zwiedzili obserwatorium astronomiczne.

W maju, czerwcu i lipcu biblioteka realizowała drugi projekt „Magia Obiektywu”. Celem projektu było wyedukowanie młodych ludzi oraz dorosłych, zainteresowanych fotografią i fotografowaniem, w zakresie fotografii poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne; wyrównanie szans w dostępie do wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii, możliwości wyrażania się poprzez fotografię (w takich formach jak: diaporamy, fotokasty, reportaże, wystawy fotograficzne i publikacje).

Ponad to założeniem projektu było zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla 20 osób, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, zorganizowanie wystawy powarsztatowej oraz spotkania ze znanym fotografikiem. 12 maja gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z Panem Markiem Lapisem byłym fotoreporterem Wprost, współpracującym z Polską Agencją Fotografów FORUM w Warszawie. Laureatem licznych nagród na konkursach fotografii prasowej. Swoje prace wystawiał w wielu miastach Polski i za granicą m.in. na ogólnoświatowych wystawach " TO jest Polska" i "EXPO 2000 HANOVER".

W niedzielę 31 lipca w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie projektów.

W programie uroczystości było:

  1. Podsumowanie projektów „Kosmiczna Przygoda” i „Magia Obiektywu” – prezentacja.
  2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym.
  3. Otwarcie pokonkursowej wystawy.
  4. Wyświetlenie filmu dokumentalnego o fotografii pt. „Światłoczuły” w reżyserii Bartosza Blechy.