Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Kalendarz wydarzeń


Kalendarz wydarzeń w gminie Rozdrażew

Więcej ›


Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego w Gminie Rozdrażew 29.03.2011 r.

Dyrektor biblioteki mgr Alicja Banaszek zaprosiła na spotkanie przedstawicieli władz, dyrektorów szkół i przedszkoli, prezesów i przewodniczących lokalnych pozarządowych organizacji oraz osoby aktywnie działające na rzecz społeczności w Gminie Rozdrażew. Przybyłym na spotkanie zaproponowała zawiązanie Koalicji na rzecz rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej. Przedstawiła cele i zasady funkcjonowania koalicji oraz rodzaje partnerstwa. Pomysł został zaakceptowany przez przybyłych. Zastanawiano się tylko czy należy sformalizować koalicję, czy lepiej pozostać na luźnej współpracy tak jak dotychczas. Kolejne spotkanie wyznaczono na kwiecień.