Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries - przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko-wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. Nasza Biblioteka w roku 2009 zgłosiła swój udział do Programu jako Biblioteka Partnerska wspólnie z bibliotekami: Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Zduny (Biblioteka Wiodąca); Biblioteką Publiczną Gminny Chocz (Biblioteka Partnerska); Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzycy (Biblioteka Partnerska).

W ramach Programu Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi otrzymała: zestaw komputerowy dla użytkowników, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny; biblioteka główna: aparat fotograficzny a pracownicy uczestniczyli w cyklu szkoleń.