logo (1).png
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego

Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Witamy na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie


 Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie działa na terenie gminy wiejskiej położonej w dorzeczu Baryczy, na południu województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim. W skład gminy wchodzi 13 wsi.
Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie nastąpiło w roku 1947 w oparciu o przepisy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Biblioteka  rozpoczynając swoją działalność posiadała 149 książek. 
GBP w Rozdrażewie nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do upowszechniania czytelnictwa. Prowadzi kartotekę wycinków prasowych dotyczących gminy, organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży szkolnej, a od 2007 roku także konkursy fotograficzne i Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Biblioteka zapewnia także dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez organizację wyjazdów do teatru, filharmonii, spotkań autorskich, prelekcji oraz koncertów. Od sierpnia 2009 roku Biblioteka aktywnie uczestniczy w PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK.
Biblioteka posiada szeroki wachlarz propozycji kulturalnych dla różnych grup społecznych, co czyni ją niezwykle atrakcyjnym miejscem do spotkań i ciekawych, kształcących polemik.


Aktualności

Data publikacji:
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROZDRAŻEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WYMIAR CZASU PRACY: 1/5 etatu 1. Wymagania niezbędne: Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniaj...
Pokaż więcej
Data publikacji:
SPOKOJU W SERCU I POKOJU NA ŚWIECIE. NIECH WIELKANOCNY CZAS ODRODZI WSZYSTKO, CO DOBRE. PRZEGONI TROSKI I SMUTKI, OBUDZI NADZIEJĘ NA LEPSZE JUTRO. ŻYCZĄ DYREKTOR I PORACOWNICY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROZDRAŻEWIE
Pokaż więcej
Data publikacji:
Baraszkowanie z książkami, czyli w jaki sposób dzieci pożerają ksiażki w całości, to tytuł warsztatu przygotowany przez naszą Bibliotekę. Warsztat przeprowadziła Pani Małgorzata Swędrowska, a uczestnikami były dzieci i ich rodzice, które biorą udział kampanii Mała książ...
Pokaż więcej
Data publikacji:
W grudniu 2022 r. nastąpiła zmiana godzin otwarcia Biblioteki.
Pokaż więcej