Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Pod zaborami. Spojrzenia na gospodarkę, kulturę i życie Polaków

Data publikacji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie
zaprasza na Konferencję
Pod zaborami. Spojrzenia na gospodarkę, kulturę i życie Polaków
10 września 2022 r.
Sala Wiejska w Rozdrażewie
Program Konferencji:
11:00 Otwarcie i powitanie: dyrektor Alicja Banaszek
11:10 prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Społeczeństwo w okresie dziewiętnastowiecznej
modernizacji ziem polskich
11:40 dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM – Gospodarka Księstwa Krotoszyńskiego na przełomie
XIX i XX wieku
12:20 – 12:40 Przerwa
12:40 mgr Piotr Mikołajczyk – Rozdrażew w okresie zaborów - szkic historyczny na tle dziejów
powiatu
13:10 mgr Paweł Hadrych – Komisja Kolonizacyjna – pruska droga do nowoczesności
13:30 dr Witold Miedziak – Kościół w Rozdrażewie przed rozbiorami i po rozbiorach
w kontekście architektonicznym i społecznym
14:00 Dyskusja
14:30 Zakończenie Konferencji

UWAGA!
Podczas konferencji będą dostępne napoje, ciasto i przekąski
Udział w konferencji jest bezpłatny
Zapisy na udział w konferencji przyjmujemy do 2 września 2022 r.
Karty zgłoszeń są dostępne w Bibliotece i na stronie www.biblioteka.rozdrazew.pl