Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dotacje w latach 2011-2020 na zakup nowości wydawniczych jakie otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2020 r.

W 2020 roku otrzymaliśmy 10.874,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 10.874,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 21.748,- zł Biblioteka zakupiła 910 wol. nowości wydawniczych, w tym:

- dla dorosłych 323 wol.

- dla dzieci i młodzieży 467 wol.

- literatury popularnonaukowej 120 wol.

Zakupów dokonywaliśmy analizując oferty nowości wydawniczych uwzględniając życzenia czytelników. Pandemia koronawirusa spowodowała znaczny spadek wypożyczeń, ponieważ wypożyczalnie w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filii w Nowej Wsi były nieczynne od 12 marca do końca kwietnia oraz od 10 do 27 listopada 2020 roku. W tym czasie dokonaliśmy selekcji i inwentaryzację księgozbioru. W wyniku selekcji ubytkowaliśmy znaczną ilość lektur szkolnych, dlatego w ramach projektu zakupiliśmy lektury szkolne. Poza tym, uzupełniliśmy zbiory w cenne pozycje z literatury naukowej i popularno-naukowej zakupione w Wydawnictwie Naukowym PWN. Wśród naszych najwierniejszych czytelników, którzy wypożyczają i czytają najwięcej są osoby starsze, młode mamy i dzieci. W związku z tym staraliśmy się dokonywać zakupów, które zaspokoją potrzeby czytelnicze tych właśnie grup. Bardzo pozytywnym zjawiskiem w naszej Bibliotece jest coraz większa liczba wypożyczających rodziców z dziećmi.

2019 r.

W 2019 roku otrzymaliśmy 7.904,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 11.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 18.904,- zł Biblioteka zakupiła 623 wol. nowości wydawniczych + 2 półroczniki, w tym:

Z otrzymanych środków na zakup nowości oraz z własnych Biblioteka zakupiła nowości książkowe z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową oraz dwa egzemplarze półrocznika „Szkice Koźmińskie” w którym publikowane są artykuły dotyczące lokalnej historii. W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego księgozbiory Biblioteki w Rozdrażewie i Filii w Nowej Wsi uzupełniliśmy aktualną literaturą na ten temat, w szczególności dotyczącej lokalnej historii. Zakupów nowości dokonywaliśmy analizując oferty nowości wydawniczych oraz na życzenie czytelników. W związku z tym zakupiliśmy dużą ilość książek z literatury pięknej. Odnotowaliśmy spadek ilości aktywnie wypożyczających czytelników, ale ilość wypożyczeń w roku ubiegłym utrzymała się na poziomie z 2018 roku. Bardzo pozytywnym zjawiskiem w naszej Bibliotece jest coraz większa liczba wypożyczających rodziców z dziećmi.

2018 r.

W 2018 roku otrzymaliśmy 6.850,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 4.567,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 11.417,- zł Biblioteka zakupiła 423 wol. nowości wydawniczych, w tym:

- dla dorosłych 177 wol.

- dla dzieci i młodzieży 130 wol.

- literatury popularnonaukowej 116 wol.

Z otrzymanych środków na zakup nowości oraz z własnych Biblioteka zakupiła nowości książkowe z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową. W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego księgozbiory Biblioteki w Rozdrażewie i Filii w Nowej Wsi uzupełniliśmy aktualną literaturą na ten temat. Zakupów nowości dokonywaliśmy analizując oferty nowości wydawniczych oraz na życzenie czytelników. Od lipca 2018 roku wprowadziliśmy elektroniczne wypożyczanie. Limit czasowy na wypożyczenie książek spowodował dyskomfort u czytelników i zaobserwowaliśmy spadek wypożyczeń.

2017 r.

W 2017 roku otrzymaliśmy 6.740,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 4.494,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 11.243,- zł Biblioteka zakupiła 413 wol. nowości wydawniczych, w tym:

- dla dorosłych 146 wol.

- dla dzieci i młodzieży 201 wol.

- literatury popularnonaukowej 65 wol.

Z otrzymanych środków na zakup nowości oraz z własnych Biblioteka zakupiła nowości książkowe z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży ( w szczególności lektury) oraz literaturę popularnonaukową. Bardzo cennym nabytkiem są wydawnictwa regionalne takie jak: Monografia Koźmina Wielkopolskiego i okolic, Koźmin Stary i Nowy. Monografia, Krotoszyn i okolice. Od kilku lat zakupy nowości w dużej mierze są dokonywane na życzenie czytelników. Czytelnicy zgłaszają Bibliotekarzowi tytuły książek, które ich zdaniem powinny znaleźć się w księgozbiorze Biblioteki. W roku 2017 zakupiliśmy dużą ilość lektur szkolnych ze względu na zmiany oraz konieczność wymiany zniszczonych egzemplarzy. Poza tym, zakupiliśmy wartościową literaturę piękną śledząc na bieżąco nowości. Dzięki dotacji Biblioteka jak i Filia wzbogaciły się o wartościowe pozycje.

2016 r.

W 2016 roku otrzymaliśmy 6.290,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 10.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 16.290,- zł Biblioteka zakupiła 633 wol. nowości wydawniczych.

Za środki z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wkładu własnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie zakupiono książki z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz popularno-naukową, dotyczące historii lokalnej i regionu Wielkopolski. W ostatnim czasie odnotowujemy duże zainteresowanie historią lokalną, II wojny światowej, antykomunistycznego podziemia oraz I wojny światowej. Wspaniałym nabytkiem jest cykl wydawniczy pt. Majątki Wielkopolskie: Powiat kaliski, Powiat śremski, Powiat ostrowski, Powiat gnieźnieński, Powiat leszczyński oraz Miasto Poznań.

2015 r.

W 2015 roku otrzymaliśmy 6.379,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 10.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 16.379,- zł Biblioteka zakupiła 553 wol. nowości wydawniczych.

2014 r.

W 2014 roku otrzymaliśmy 5.520,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 10.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 15.520,- zł Biblioteka zakupiła 608 wol. nowości wydawniczych, w tym:

dla dzieci i młodzieży za 3790,54 zł – 122 wol.

2013 r.

W 2013 roku otrzymaliśmy 4.517,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 10.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 14.517,- zł Biblioteka zakupiła 682 wol. nowości wydawniczych, w tym:

dla dzieci i młodzieży 197 wol.

2012 r.

W 2012 roku otrzymaliśmy 5.324,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 10.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 15.324,- zł Biblioteka zakupiła 581 wol. nowości wydawniczych, w tym:

dla dzieci i młodzieży – 90 wol.

2011 r.

W 2011 roku otrzymaliśmy 3.551,- zł dotacji na zakup nowości wydawniczych. Wkład własny do projektu wyniósł 14.000,- zł. Łącznie za dotację i środki własne w kwocie 17.551,- zł Biblioteka zakupiła 679 wol. nowości wydawniczych.

Remont lokalu Filii GBP w Nowej Wsi oraz inwentaryzacja księgozbioru wpłyneło na spadek czytelnictwa.