Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Maj 2011


Pozycja książkowa: Swietłana Wasilenko Głuptaska

Książka Swietłany Wasilenko została przez uczestniczki majowego spotkania DKK, scharakteryzowana jako lektura niezmiernie trudna w odbiorze. Już w początkowej fazie zajęć książkę określono mianem innej literatury, której dziewczyny wcześniej nie miały okazji czytać. Fabuła została zanalizowana powierzchownie, ze względu na fakt napotykanych licznych barier. Próby głębszej analizy udaremniał brak wiedzy historycznej, niezbędnej do prawidłowego odczytania losów bohaterów książki. Ukryty kontekst odzwierciedlonej rzeczywistości republiki radzieckiej nie został jednoznacznie wydobyty. Spotkanie zostało wzbogacone o nawiązania historyczne, które jednak pomimo licznych starań nie zostały powiązane z fabułą utworu. W szczególności niezrozumiałe okazało się zachowanie jednej z bohaterek utworu, Traktoriny. Dziewczyny nie posiadały jakiejkolwiek wiedzy na temat epoki Stalina, dlatego poczynania bohaterki zostały odebrane wyłącznie w kategorii wyborów moralnych, bez uwzględniania innych uwarunkowań. Nie zostało także uaktywnione myślenie symboliczne, którego z kolei wymagała analiza losów Nadźki, czyli tytułowej Głuptaski. Alegoryczna opowieść nie została prawidłowo zrozumiana. Klubowiczki poprzestawały wyłącznie na sferze realnych, dosłownych odniesień. Specyfika pisarska Wasilenko nie przypadła do gustu uczestniczkom. Książka nie wywołała zainteresowania, dlatego poruszane tematy często odbiegały od tematyki powieści. Prawidłowe zrozumienia Głuptaski wymaga ponownej lektury oraz uzupełnienia niezbędnej wiedzy historycznej. Jednocześnie uczestniczki nie zanegowały wartości omawianej pozycji lekturowej i wykazały chęć powrotu do jej omówienia w późniejszym czasie.