Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Podsumowanie II Konkursu Wiedzy Astronomicznej 29 października 2012 r.

Uroczyste podsumowanie II Konkursu Wiedzy Astronomicznej odbyło się 29 października 2012 r. w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie. Konkurs odbył się w ramach projektu „Sięgajmy gwiazd” realizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie.

Dr Ireneusz Włodarczyk podziękował za partnerską współpracę dyrekcjom Zespołów Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie i w Nowej Wsi. Podziękował również członkom jury za ich owocną pracę. Osobne podziękowania przekazał sponsorom nagród: Gminie Rozdrażew w ramach wspomnianego projektu „Sięgajmy gwiazd”, Gminnej Bibliotece Publicznej (GBP) w Rozdrażewie, Bankowi Spółdzielczemu w Rozdrażewie, planetarium ANUKA, Zarządowi Głównemu PTMA, Planetarium Śląskiemu w Chorzowie oraz firmie FERRUM z Krotoszyna.

Konkurs obejmował tematykę astronomiczną i został przeprowadzony dla trzech grup wiekowych dla uczniów ZSP w Rozdrażewie i ZSP w Nowej Wsi:

 1. klasy I-III
 2. klasy IV-VI
 3. klasy I-III gimnazjalne

 

Należało napisać konspekt jednego z pięciu poniższych tematów:

 1. Wielcy astronomowie
 2. Układ Słoneczny
 3. Planety
 4. Drobne ciała Układu Słonecznego/li>
 5. Świat galaktyk

 

Praca nie miała mieć więcej niż 10 stron formatu A-4. Można było dołączyć rysunki, fotografie, modele, prezentacje itp. Konieczne było również dołączenie krótkiego opisu swoich własnych przeprowadzonych obserwacji astronomicznych w ostatnim roku.

Przesłuchania uczestników konkursu odbyły się w Zespołach Szkół Publicznych, osobno w Nowej Wsi – 3 października 2012 r. oraz 9 października w Rozdrażewie.

OTO WYNIKI:

********** Nowa Wieś **********

Jury w składzie:

 1. Dr Ireneusz Włodarczyk – prezes RO PTMA, przewodniczący
 2. Mgr Grażyna Stachowiak – dyrektor ZSP w Nowej Wsi, członek
 3. Mgr Sebastian Hadryan – nauczyciel w ZSP w Nowej Wsi, członek
 4. Mgr inż. Joanna Stache – filia biblioteki w Nowej Wsi, członek
 5. obserwator: mgr Wanda Włodarczyk

 

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu, ich przepytaniu z wybranych zagadnień z astronomii oraz po wnikliwej analizie wyłoniło następujących laureatów:

 • I miejsce – Dominik Teodorczyk – III klasa Gimnazjum
 • II miejsce – Natalia Szkudłapska – II klasa Gimnazjum
 • III miejsce – Aleksandra Roszak – II klasa Gimnazjum
 • Wyróżnienie – Weronika Szkudłapska – II klasa Gimnazjum

 

Nagrody wręczyli:
dr Ireneusz Włodarczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie mgr Alicja Banaszek oraz dyrektor ZSP w Nowej Wsi Pani mgr Grażyna Stachowiak.

********** Rozdrażew **********

Jury w składzie:

 1. Dr Ireneusz Włodarczyk – prezes RO PTMA, przewodniczący
 2. Mgr Jan Antczak – w-ce dyrektor ZSP w Nowej Wsi, członek
 3. Mgr Alicja Banaszek – dyrektor Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,
 4. obserwator: mgr Wanda Włodarczyk

 

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu, ich przepytaniu oraz po dogłębnej analizie ustaliło wyniki konkursu:

 • I miejsce – Wojciech Stęclik – VI klasa SP
 • II miejsce – Monika Hordecka – II klasa Gimnazjum
 • III miejsce – Anna Pluta – III klasa Gimnazjum
 • Wyróżnienia:
  • Agnieszka Kolenda – III klasa Gimnazjum
  • Marta Krystek – III klasa Gimnazjum
  • Beata Stelmach – V klasa SP

 

Nagrody wręczyli:
dr Ireneusz Włodarczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie mgr Alicja Banaszek oraz dyrektor ZSP w Rozdrażewie dr Krzysztof Broda.

**********

Nagrodzone osoby dostały: 2 refraktory D=60 mm, refraktor D=50 mm, 3 lornetki, płytki DVD: teleskop Hubble oraz Eyes on the skies, 2 książki A. Wolszczana Nieskończony Wszechświat oaz kalendarze astronomiczne na 2013 r.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą z astronomii daleko przekraczającą program szkolny. W szczególności zwycięzcy reprezentują wysoki poziom godny już licealisty! W 2013 r., o ile wygramy konkurs ofert z Gminy, zorganizujemy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rozdrażewie, podobny konkurs astronomiczny, również z nagrodami.

Dyrektor GBP mgr Alicja Banaszek podziękowała Panu drowi Ireneuszowi Włodarczykowi za duży wysiłek związany z przeprowadzonym wspólnie konkursem astronomicznym. Następnie zaprosiła na pokaz astronomicznych filmów poklatkowych i na wystawę astrofotografii autorstwa Pana Michała Nyklewicza. Autor – miłośnik astronomii, obecnie związany z Wrocławiem, pokazał na rzutniku wideo, a następnie na sztalugach kilkanaście autorskich fotograficznych obrazów ciekawych obiektów niebieskich. W sesji wystawowej organizatorzy II konkursu astronomicznego zaprosili uczestników spotkania na herbatę, kawę i słodycze. W kuluarach trwała dyskusja na ciekawe tematy astronomiczne, Pani Banaszek przepytywała Prelegenta, a prowadzący spotkanie dr Ireneusz Włodarczyk zadawał zebranym słuchaczom pozakonkursowe pytania z astronomii i zachęcał ich do udziału w następnej edycji konkursu astronomicznego w przyszłym roku.