Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Filia Nowa Wieś

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 W MOIM REGIONIE.

Regulamin konkursu historycznego

 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3.

 

& I Cele konkursu

 • Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
 • Ukazywanie wkładu społeczeństwa z powiatu krotoszyńskiego w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę,
 • Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości w sposób uwzględniający związki  pomiędzy historią regionalną, narodową i powszechną.

 

&II Wymagania konkursowe

W czasie konkursu będzie obowiązywała znajomość następujących zagadnień

 • Przebieg Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Krotoszyńskiej.
 • Ogólna znajomość historii Polski i powszechnej z lat 1918-1919.
 • Powstanie Wielkopolskie. Geneza, rozwój, znaczenie.

Obowiązująca literatura:

 • Ławniczak Hieronim, Kronika Krotoszyńska. Powstanie Wielkopolskie na ziemi krotoszyńskiej. Krotoszyn 2004
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach, praca zbiorowa pod red. Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka, Michała Pietrowskiego, Krotoszyn 2012.

 

&III   Kategorie wiekowe uczestników i zasięg terytorialny konkursu.

Konkurs jest adresowany do dwóch grup wiekowych:

I GRUPA - uczniowie IV, V i VI klas szkół podstawowych z terenu gminy Rozdrażew,

II GRUPA - I, II i III klas gimnazjalnych z terenu gminy Rozdrażew.

 

&IV   Zasady i przebieg konkursu

        Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.

 • I etap.

Uczestnicy (nie przyjmujemy prac zbiorowych) przygotują i dostarczą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, w wyznaczonym terminie, jedną z proponowanych poniżej prac:

1.)    5-10 minutową prezentację ( w przypadku wykorzystania innych materiałów należy przestrzegać prawa autorskiego) na temat „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 W MOIM REGIONIE” ,

2.)    życiorys uczestnika Powstania Wielkopolskiego z terenu powiatu krotoszyńskiego,

3.)    opis pamiątek (rodzinnych lub innych mieszkańców z terenu gminy)związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

4.)    syntetyczną relację obchodów wybranej rocznicy, która w szczególny sposób honorowała obrońców Ojczyzny z 1918 roku.

5.)    galerę fotografii z opisami z lat 1918-1919.

6.)    wspomnienia potomków powstańców z terenu powiatu krotoszyńskiego.

 • II etap. Uczestnicy będą mieli do rozwiązania test.

 

&V     Kryteria oceny

Do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy dostarczyli w wyznaczonym terminie jedną z wymaganych prac określonych w & IV pkt. 1-6.

II etap konkursu – testzostanie przeprowadzonyoddzielnie dla każdej grupy wiekowej.

Zostaną przyznane nagrody za zajecie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

 

&VI.  Terminy

I etap –  do 15 stycznia 2014 r.

II etap– test – odbędzie się 29stycznia 2014 r. w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie.

 

&VII. Jury konkursu

W skład jury zasiądą nauczyciele historycy, organizator konkursu oraz zaproszeni goście.