Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Kwiecień 2011


Pozycja książkowa: Poezja Czesława Miłosza

Kwietniowe zajęcia miały charakter przygotowujący do spotkania z profesorem Śliwińskim. Obszar tematyczny dotyczył zarówno osoby jak i poezji Czesława Miłosza. W formie warsztatowej zostały poddane analizie i interpretacji wybrane utwory poety. Istotnego znaczenia nabrało przywołanie kontekstu biograficznego. Każda z uczestniczek podała znane jej fakty z życia noblisty. Utwory zostało szczegółowo zanalizowane, po czym nastąpiła faza interpretacyjna. Zajęcia, pomimo charakteru warsztatowego, miały bardzo swobodny przebieg. Każda klubowiczka chętnie zabierała głos dotyczący wniosków i refleksji po lekturze utworu poetyckiego. Cenne okazało się indywidualne odszukiwanie słów – kluczy, charakteryzujących dany wiersz, co jednocześnie umożliwiło usystematyzowanie omówionych zagadnień. Najtrudniejszą kwestią i zarazem najdłużej poruszaną okazało się zinterpretowanie tytułów i osadzenie ich w kontekście utworów. Na zakończenie spotkania została przeprowadzona dyskusja, na temat wartości poezji w dzisiejszym życiu.