Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

NIETYPOWA INFORMACJA

Data publikacji:
Działania naszej Biblioteki od kilku lat budzą duże zainteresowanie lokalnej społeczności, środowiska bibliotekarskiego oraz mediów. Wielokrotnie w informacjach zamieszczanych w prasie lokalnej zdarzały się błędy. W ostatnim numerze "Gazety Krotoszyńskiej" ukazał się artykuł zawierający nie tylko błędne informacje ale również słownictwo, którym redaktor artykułu może budzić u czytelnika wątpliwości co do uczciwości mojej oraz osób z Biblioteką współpracujących. Do redakcji "Gazety Krotoszyńskiej" zostało wysłane sprostowanie. Jednakże z uwagi na to, iż wcześniej wielokrotnie były wysyłane sprostowania dotyczące wcześniejszych artykułów a redakcja nigdy takich próśb nie uwzględniała. Dlatego, w trosce o rzetelną informację zamieszczam poniżej skan artykułu i skan listu (sprostowania) jaki został wysłany do redakcji GK.

Dyrektor GBP
Alicja Banaszek