Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Data publikacji:

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Narodowa na mocy umowy z dnia 03.07.2015r., w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, udzieliła Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2015 roku w kwocie 6 379,- złotych.

Zakup zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.