Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Spotkanie z genealogiem

Data publikacji:

Jak bardzo poszukiwania genealogiczne mogą stać się emocjonującą przygodą oraz jak wiele ciekawych informacji na temat przodków można odkryć przekonywał słuchaczy dr Maciej Kowalczyk podczas spotkania z członkami Klubu Seniora Aktywni w Rozdrażewie.

Seniorzy mieli okazję posłuchać: jak tworzyć drzewo genealogiczne, gdzie pozyskiwać informacje o przodkach, jak odczytywać informacje z archiwalnych dokumentów oraz z jakimi problemami mogą się spotkać początkujący badacze rodzinnych historii.

            Prelegent Maciej Kowalczyk jest doktorem nauk prawnych, a z zamiłowania historykiem. W swoich badaniach zajmuje się głównie XIX stuleciem i I wojną światową. W latach 2005-2014 był Prezesem Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. W latach 2011-2014 przewodniczącym zespołu redagującego „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”. Jest autorem licznych artykułów poświęconych historii regionu ostrowskiego publikowanych na łamach ostrowskiej prasy, „Rocznika Kaliskiego” oraz „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”. Współautorem publikacji: „Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo - realizacja - skutki - problemy reprywatyzacyjne” (Poznań 2008); „Ostrów Wielkopolski. Ilustrowane dzieje miasta” (Ostrów Wielkopolski 2009), „Ostrów Wielkopolski. Zarys dziejów samorządu miasta” (Ostrów Wielkopolski 2010) i „Antonin na dawnej pocztówce” (Przygodzice 2015). 

W 2007 roku w Urzędzie Miejskim Ostrowie Wielkopolskim odnalazł uważane za zaginione XIX-wiecznie księgi metrykalne z parafii rzymskokatolickiej i ewangelickiej w Odolanowie.

W czerwcu 2010 roku ukazała się jego pierwsza samodzielna książka pt. „Czerwony Baron w Ostrowie, Preludium legendy...”, stanowiąca pokłosie międzynarodowego zainteresowania mediów, jakie wywołało znalezienie przez niego w grudniu 2009 roku w ostrowskim Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu słynnego lotnika z okresu I wojny światowej Manfreda von Richthofena. Inne publikacje to:: „Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego (1887-1939). Zarys dziejów ustrojowo-politycznych” (Ostrów Wielkopolski 2012), „Powiat pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych” (Pleszew 2014) i „Zarys dziejów ostrowskiej Policji” (Ostrów Wielkopolski 2015).

            Spotkanie, które odbyło się 17 kwietnia 2018 r. zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie we współpracy z Klubem Seniora „Aktywni”, a sfinansowane z dotacji Powiatu Krotoszyńskiego przeznaczonej na zadania Biblioteki Powiatowej.