Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data publikacji:

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie otrzymała dotację, w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w kwocie 6850,- zł . Natomiast, wkład własny Biblioteki do projektu wyniósł 4567,-zł . Z otrzymanych środków na zakup nowości oraz z własnych zakupiliśmy nowości książkowe z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową. W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego księgozbiory Biblioteki w Rozdrażewie i Filii GBP w Nowej Wsi wyposażyliśmy w  aktualną literaturą na ten temat. Ogółem w ramach projektu zakupiono do Bibliotek 423 wol. nowości. Z tego dla dorosłych 177 wol., dla dzieci i młodzieży 130  wol. oraz literatury popularno-naukowej 116  wol. Zakupów nowości dokonywaliśmy analizując oferty nowości wydawniczych, a priorytetem były życzenia czytelników.