Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Pokonferencyjna publikacja

Data publikacji:
Na koniec grudnia 2019 roku ukazała się publikacja z materiałami z konferencji "Rozdrażewscy i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo". Można ją nabyć w naszej Bibliotece i pogłębić wiedzę na temat lokalnej historii, ponieważ właśnie dziś mija 750 lat od pierwszej wzmianki w źródłach pisanych, która dotyczy Rozdrażewa. Jest to dokument, immunitet ekonomiczny i sądowy, który nadał książę Wielkopolski Bolesław Pobożny 6 stycznia 1270 r. w Dłusku koło Pyzdr rycerzowi Świętomirowi synowi komesa Bożna.
Wieś Rozdrażew należy do starych, wczesnośredniowiecznych osad wiejskich w Wielkopolsce i zapewne istniała dużo wcześniej, świadczą o tym odkrycia archeologiczne.