logo (1).png
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego

Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Witamy na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie


 Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie działa na terenie gminy wiejskiej położonej w dorzeczu Baryczy, na południu województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim. W skład gminy wchodzi 13 wsi.
Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie nastąpiło w roku 1947 w oparciu o przepisy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Biblioteka  rozpoczynając swoją działalność posiadała 149 książek. 
GBP w Rozdrażewie nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do upowszechniania czytelnictwa. Prowadzi kartotekę wycinków prasowych dotyczących gminy, organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży szkolnej, a od 2007 roku także konkursy fotograficzne i Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Biblioteka zapewnia także dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez organizację wyjazdów do teatru, filharmonii, spotkań autorskich, prelekcji oraz koncertów. Od sierpnia 2009 roku Biblioteka aktywnie uczestniczy w PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK.
Biblioteka posiada szeroki wachlarz propozycji kulturalnych dla różnych grup społecznych, co czyni ją niezwykle atrakcyjnym miejscem do spotkań i ciekawych, kształcących polemik.


Aktualności

Data publikacji:
W sobotę 9 lipca 2022 r. lokalny pasjonat krótkofalarstwa Pan Łukasz Gęstwa przeprowadził warsztaty dla młodych czytelników naszej Biblioteki. W ciągu dwóch godzin teorii i praktyki usiłował zainteresować młodzież krótkofalarstwem. Wysi...
Pokaż więcej
Data publikacji:
W sobotnie popołudnie, 11 września, Rozdrażewianie ponownie mieli okazję posłuchać wybitnych naukowców. Tym razem temat spotkania naukowego i wygłoszonych prelekcji skupiał się na rezydencji Rozdrażewskich w Rozdrażewie i Nowym Mieście nad Wart...
Pokaż więcej
Data publikacji:
W czwartek 26 sierpnia nasi Czytelnicy i Potomkowie Powstańców Wielkopolskich uczestniczyli w wyjeździe do Zdun i Konarzewa. Celem głównym wyjazdu było zapoznanie się z przebiegiem walk powstańczych na terenie Zdun w okresie od 3 stycznia do 21 lutego 19...
Pokaż więcej